Умови Сервісу

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Вступні положення

1.1 Ці умови надання послуг (далі – “Умови”) визначають умови використання послуг, наданих компанією aiprompts.com.ua (далі – “Компанія”), користувачами (далі – “Користувачі”) на сайті або платформі Компанії.

1.2 Користувачі, які звертаються до послуг Компанії, повинні обов’язково ознайомитися з цими Умовами та використовувати послуги Компанії тільки в разі прийняття умов, викладених у цих Умовах.

  1. Послуги

2.1 Компанія надає різноманітні послуги, які можуть включати, але не обмежуються, надання інформаційних сервісів тощо.

2.2 Користувачі зобов’язуються використовувати послуги Компанії відповідно до цих Умов та всіх додаткових правил і вказівок, наданих Компанією.

  1. Обмеження відповідальності

3.1 Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, які можуть виникнути в результаті використання або невмілого використання послуг Компанії Користувачами.

3.2 Компанія не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або проблеми, пов’язані з технічними несправностями, перервами у роботі, відсутністю доступу або іншими подібними проблемами, які можуть виникнути під час використання послуг Компанії.

  1. Конфіденційність

4.1 Компанія зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, наданої Користувачами в процесі використання послуг Компанії, за винятком випадків, коли розкриття цієї інформації вимагається законом або у випадках, коли Користувач письмово надає згоду на таке розкриття.

4.2 Компанія може збирати та використовувати певну інформацію про Користувачів для внутрішніх цілей, таких як аналіз використання послуг, поліпшення якості послуг, а також для маркетингових і просувальних заходів, проте ця інформація не буде передаватися третім особам без згоди Користувача.

  1. Зміни умов

5.1 Компанія залишає за собою право змінювати ці Умови в будь-який час. Оновлені Умови набувають чинності з моменту їх розміщення на веб-сайті або платформі Компанії.

5.2 Продовжуючи використовувати послуги Компанії після внесення змін до Умов, Користувач погоджується зі зміненими Умовами та зобов’язується їх дотримуватися.

  1. Заключні положення

6.1 Ці Умови становлять повний договір між Компанією та Користувачем щодо використання послуг Компанії та замінюють будь-які попередні домовленості або угоди, усні або письмові, що стосуються цих послуг.

6.2 Якщо будь-яка з положень цих Умов визнається недійсною чи нездійсненною з будь-якої причини, це не впливає на дійсність або здійсненність